Ile pracują nauczyciele?

w szkole pracują nauczyciele? Ile pracują nauczyciele? Ile powinien pracować nauczyciel? Zgodnie z Kartą Nauczyciela pedagog zatrudniony w pełnym wymiarze zajęć nie może…

31.07.2018 Finanse, Lifestyle, Praca