Emerytury, czyli jaka sytuacja naszych emerytur i co wiemy o kontach emerytalnych Polaków?

…niego składały się wszelkie inne dobrowolne formy oszczędzania na emeryturę. Wymienić można pracownicze programy emerytalne (PPE), indywidualne konta emerytalne (IKE) oraz indywidualne konta…

31.07.2018 Domowe finanse, Emerytura, Emerytury