Czy ochroniarz ma prawo przeszukać nas, przeszukać torebkę? Gdzie najczęściej przeszukuje ochrona?

gdyż tylko ona ma prawo nas przeszukać. Uprawnienia ochroniarzy Wiele instytucji zatrudnia ochroniarzy kwalifikowanych, którzy mają prawo użycia środków bezpośredniego przymusu, takich jak…

10.08.2018 News