Co to jest hipoteka przymusowa?

Właściciel nieruchomości może złożyć do sądu wniosek o wykreślenie hipoteki przymusowej. W tym celu musi najpierw spłacić swoje zobowiązania wobec wierzyciela lub dojść z nim do porozumienia, w wyniku którego wyrazi on pisemną zgodę na wykreślenie hipoteki. pieniądze w , , , , , , ,

05.12.2018 News, Prawo, Przepisy, Windykacja