Aport w umowach i księgowości, co to jest?

Jak opodatkowany jest aport? Wniesienie aportu do spółki wywołuje skutki podatkowe. Wkład niefinansowy nie stanowi przychodu podatkowego spółki, natomiast podlega opodatkowaniu podatkiem VAT na ogólnych zasadach….Jeżeli jednak przedsiębiorcy nie posiadają wystarczającej ilości zasobów finansowych jedną z możliwości podwyższenia kapitału zakładowego w spółce jest wniesienie aportem określonych składników. Na czym polega wkład niepieniężny? pieniądze w ,

15.01.2019 Finanse, Firma, Księgowość, News, Podatki, Praca, Przepisy