sobota, 24 października 2020
HotMoney

wierzyciel

Wierzyciel i dłużnik – kim są, jakie mają prawa i obowiązki?

Wierzyciel i dłużnik – kim są, jakie mają prawa i obowiązki?

Jakie prawa i obowiązki ma wierzyciel? Jakie obowiązki i prawa ma dłużnik? Kim jest wierzyciel? Wierzyciel to podmiot, któremu dłużnik jest winny pieniądze…. Jakie prawa i obowiązki ma wierzyciel? Najistotniejszym z praw przysługujących wierzycielowi jest prawo do dochodzenia swoich roszczeń na drodze sądowej….w temacie:

10.12.2018 Finanse, News, Prawo, Przepisy, Windykacja
Jak wyjść z długów komorniczych?

Jak wyjść z długów komorniczych?

Negocjacja warunków spłaty z wierzycielami Gdy nie radzimy sobie ze spłatą należności, warto zastanowić się nad tym, by porozmawiać z wierzycielami i spróbować renegocjować warunki…. Nie jest to łatwe i wymaga dobrej woli z obu stron, zarówno dłużnika, jak i wierzyciela….

05.12.2018 Domowe finanse, News, Prawo, Przepisy, Windykacja
Należności, zobowiązania, wierzytelności…. pojęcia, które musisz znać zanim podpiszesz umowę o kredyt lub pożyczkę

Należności, zobowiązania, wierzytelności…. pojęcia, które musisz znać zanim podpiszesz umowę o kredyt lub pożyczkę

Jesteśmy więc dłużnikami, a bank czy firma finansowa jest naszym wierzycielem…. Przede wszystkim jest to rodzaj stosunku cywilnoprawnego, na podstawie którego łączy się dłużnika z wierzycielem….

05.12.2018 Banki, Doradztwo, Finanse, Kredyty, News, Parabanki, Pożyczki gotówkowe
Co to jest hipoteka przymusowa?

Co to jest hipoteka przymusowa?

Ustanowienie hipoteki przymusowej musi być poparte decyzją sądu podjętą na podstawie wniosku wierzyciela i dołączonego tytułu wykonawczego. Najprościej rzecz ujmując jest to sposób na odzyskanie długu przez wierzyciela…. Wierzycielem może być zarówno osoba prywatna, jak i firma, bank, parabank, ZUS czy Skarb Państwa….

05.12.2018 News, Prawo, Przepisy, Windykacja
Windykator – czym się zajmuje? Czy musimy bać się windykacji?

Windykator – czym się zajmuje? Czy musimy bać się windykacji?

Windykator jest osobą wynajętą przez wierzyciela, czyli tego, kto chce odzyskać zaciągnięty przez dłużnika dług…. Ma się on zająć negocjacjami i doprowadzeniem do sytuacji, w której dłużnik sam spłaci swój dług, w sposób najkorzystniejszy i dla niego, i dla wierzyciela….

24.08.2018 Finanse, News, Prawo, Przepisy, Windykacja
Nie jesteś w stanie spłacać kredytów – ogłoś upadłość! Upadłość konsumencka

Nie jesteś w stanie spłacać kredytów – ogłoś upadłość! Upadłość konsumencka

Co więcej dłużnik nie może mieć na koncie dokonania w ciągu 10 lat czynności z pokrzywdzeniem wierzycieli…. Tak więc konieczne jest wszczęcie postępowania tak, by możliwe było zaspokojenie wierzycieli z faktycznie wartościowego majątku dłużnika….

31.07.2018 Domowe finanse, Finanse, Finansowanie, Lifestyle, News, Przepisy, Windykacja
Czym się różni poręczenie od gwarancji bankowej?

Czym się różni poręczenie od gwarancji bankowej?

Określa ją jako umowę, na mocy której poręczyciel zobowiązuje się wobec wierzyciela, że wykona zobowiązanie dłużnika, jeśli ten sam tego nie zrobi…. W przypadku poręczenia bankowego wierzycielem jest bank, dłużnikiem jest osoba, która zaciągnęła kredyt lub pożyczkę, a poręczycielem zostaje najczęściej osoba fizyczna, np. członek rodziny dłużnika….

01.03.2019 Banki, Doradztwo, Finanse, Finansowanie, News, Warto zajrzeć
Licytacja komornicza – jak to działa? Co można zyskać na licytacji komorniczej?

Licytacja komornicza – jak to działa? Co można zyskać na licytacji komorniczej?

Wówczas na wniosek wierzyciela może zostać przeprowadzona druga. Wtedy cena wywołania jest już niższa – wynosi 50% ceny oszacowania…. Licytacje komornicze to sposób na to, by zakupić majątek, który sprzedawany jest w celu spłacenia zadłużenia względem wierzyciela. W ten sposób nabyć można samochód, dzieła sztuki, działki i inne nieruchomości….

06.12.2018 Domowe finanse, News, Nieruchomości, Windykacja
Weksel, na czym polega, kiedy używa się weksla?

Weksel, na czym polega, kiedy używa się weksla?

Natomiast to on odpowiada za przyjęcie weksla przez wierzyciela, chyba że w umowie znajdzie się klauzula zwalniająca go z tego obowiązku. Wierzyciel weksla to inaczej remitent. To na jego rzecz ma być dokonana zapłata…. Innym kryterium klasyfikacji weksli jest osoba wierzyciela. Weksel może być imienny i wtedy zawiera ścisłe określenie osoby remitenta, który może przyjąć zapłatę z tego tytułu….

15.02.2019 Banki, Chwilówki, Kredyty, News, Waluty, Wynagrodzenia
Co to jest czarna lista dłużników? Czym się różni BIG od BIK?

Co to jest czarna lista dłużników? Czym się różni BIG od BIK?

Trzeba jak najszybciej spłacić dług, by nasze nazwisko zostało usunięte z listy przez wierzyciela…. Jeżeli ten po otrzymaniu powiadomienia ureguluje swoje zobowiązania, wierzyciel odstąpi od wpisania jego danych na listę….

02.05.2019 Banki, Kredyty, News, Porównania