środa, 4 sierpnia 2021
HotMoney

weksel trasowany

Kim jest dłużnik wekslowy?

Kim jest dłużnik wekslowy?

Są dwa główne rodzaje weksli: własny oraz trasowany. Co to konkretnie oznacza? Weksel własny, czyli suchy to papier, który został przygotowany w ściśle określonej przez prawo wekslowe formie….Weksel trasowany, zwany też inaczej ciągnionym, który na podobną formę co weksel własny, z tą różnicą, że wystawca weksla (trasant) kieruje do innej osoby (trasata) bezwarunkowe polecenie zapłacenia określonej sumy danej osobie (remitentowi). pieniądze w

05.12.2018 Finanse, Kredyty, News, Prawo, Przepisy, Windykacja
Weksel, na czym polega, kiedy używa się weksla?

Weksel, na czym polega, kiedy używa się weksla?

Ze względu na osobę dłużnika dzieli się je na własne i trasowane. Z wekslami własnymi (inna ich nazwa to sola) mamy do czynienia wtedy, gdy osobą, która będzie musiała spłacić zadłużenie, jest sam wystawca weksla….Natomiast weksle trasowane (zwane też ciągnionymi) to takie, w których wystawca wskazuje inną osobę, mającą uregulować jego dług na rzecz wskazanego kontrahenta. Innym kryterium klasyfikacji weksli jest osoba wierzyciela.

15.02.2019 Banki, Chwilówki, Kredyty, News, Waluty, Wynagrodzenia