Czy warto ubezpieczyć bagaż podczas podróży?

Natomiast w przypadku wartości odtworzeniowej zostanie wypłacona kwota w wysokości umożliwiającej naprawę lub zakup rzeczy zbliżonej jakościowo….Ubezpieczenie może dotyczyć wartości rzeczywistej lub odtworzeniowej bagażu. W tym pierwszym przypadku odszkodowanie zostanie pomniejszone o stopień amortyzacji. pieniądze w ,

08.05.2019 News, Ubezpieczenia, Ubezpieczenia majątku