Rachunek zysków i strat, kogo dotyczy?

Funkcjonują u nas dwa warianty: kalkulacyjny i porównawczy…. W przypadku wariantu kalkulacyjnego, bazuje się przede wszystkim na klasyfikacji kosztów, pod względem miejsca ich powstania i na kalkulacyjnym układzie kosztów….

28.01.2019 Finanse, Firma, Księgowość, News, Prawo, Przepisy