Rating Polski, Szczepienia na Węgrzech… – przegląd 12 kwiecień

Na utrzymanie tej pozytywnej oceny wpływ ma polityka fiskalna Polski, zdywersyfikowana gospodarka, członkostwo w Unii Europejskiej, wykształcona siła robocza, możliwe do obsłużenia poziomy długu publicznego i prywatnego, głęboki krajowy rynek kapitałowy oraz dobre wskaźniki pozycji…Rating Polski bez zmian Agencja Standard & Poor’s Global Ratings utrzymała długoterminowy rating Polski w obcej walucie na poziomie „A-”. pieniądze w

15.04.2019 Gospodarka, News, Polityka, Zdrowie