Czy ochroniarz ma prawo przeszukać nas, przeszukać torebkę? Gdzie najczęściej przeszukuje ochrona?

Czy ochroniarz może nas przeszukać? Uprawnienia ochroniarzy Gdzie najczęściej przeszukuje nas ochrona? Czy ochroniarz może nas przeszukać?…Uprawnienia ochroniarzy Wiele instytucji zatrudnia ochroniarzy kwalifikowanych, którzy mają prawo użycia środków bezpośredniego przymusu, takich jak siła fizyczna, pałka służbowa, paralizator, broń palna czy pies służbowy, jednak może do tego dojść tylko w ściśle określonych przez pieniądze w

10.08.2018 News, Prawo, Przepisy