poniedziałek, 18 października 2021
HotMoney

umorzenie

Kary za jazdę na gapę pociągiem, autobusem – co grozi, jakie kary, czy można się odwołać?

Kary za jazdę na gapę pociągiem, autobusem – co grozi, jakie kary, czy można się odwołać?

Kiedy można umorzyć karę? Na umorzenie kary mogą liczyć głównie ci, którzy nie mieli ze sobą stosownych dokumentów. Jeśli w ciągu 7 dni przedstawią je oni we właściwym miejscu wraz z wezwaniem do zapłaty, wtedy kara zostanie umorzona….Kiedy można umorzyć karę? Dodatkowe kary w środkach komunikacji Konsekwencje mandatów za brak biletów Kiedy można dostać karę w autobusie lub w pociągu?

18.11.2018 Domowe finanse, Prawo, Przepisy
Upadłość konsumencka 2019 – poprawki, zmiany, nowości w upadłości konsumenckiej w roku 2019

Upadłość konsumencka 2019 – poprawki, zmiany, nowości w upadłości konsumenckiej w roku 2019

Stanie się tak również kiedy w okresie 10 lat, przed dniem zgłoszenia wniosku o upadłość, przeprowadzono wobec osoby postępowanie upadłościowe, w którym umorzono jej zobowiązania całkowicie lub częściowo….W sytuacji, w której dłużnik doprowadził do niewypłacalności celowo, przede wszystkim poprzez trwonienie majątku lub umyślne niespłacanie zaciągniętych długów sąd odmówi ustalenia planu spłaty lub warunkowego umorzenia zobowiązań.

22.07.2019 Doradztwo, Finanse, News, Prawo, Przepisy, Warto zajrzeć
Jak bronimy się przed mandatem z fotoradaru?

Jak bronimy się przed mandatem z fotoradaru?

Namierzenie takiej osoby jest bardzo trudne, dlatego też w wielu przypadkach sprawa zostaje umorzona.

14.08.2018 Domowe finanse, Motoryzacja, News, Prawo
Krajowa Rada Sądownictwa, Groźby Iranu… – przegląd 17 maj 2019

Krajowa Rada Sądownictwa, Groźby Iranu… – przegląd 17 maj 2019

Według jej założeń, z chwilą wejścia w życie tych przepisów, toczące się aktualnie przed Naczelnym Sądem Administracyjnym postępowania w sprawach indywidualnych, które dotyczą powołania na stanowisko sędziego Sądu Najwyższego, zostaną umorzone.

20.05.2019 News, Pokazali w TV, Polityka, Prawo
Wprost – polski tygodnik, który zasłynął aferą podsłuchową, co warto wiedzieć o Wprost?

Wprost – polski tygodnik, który zasłynął aferą podsłuchową, co warto wiedzieć o Wprost?

Prowadzone były także postępowania karne wobec Bartłomieja Sienkiewicza, Marka Belki, Sławomira Nowaka i Andrzeja Parafinowicza, jednak wszystkie zostały umorzone. Skazani zostali natomiast kelnerzy, którzy brali udział w zakładaniu podsłuchów oraz Marek Falenta.

14.08.2018 News, Pokazali w TV, Polityka, Prasa
Sytuacja w polskiej służbie zdrowia: protesty, długi szpitali, gdzie jest najgorzej?

Sytuacja w polskiej służbie zdrowia: protesty, długi szpitali, gdzie jest najgorzej?

W pierwszym półroczu 2018 roku długi publicznych szpitali i instytutów badawczych sięgnęły kwoty 12,7 mld złotych, w tym 1,6 mld zobowiązań wymagalnych, czyli takich, których terminy płatności już minęły, a nie zostały umorzone bądź przedawnione.

22.11.2018 News, Pokazali w TV, Praca, Prawo, Przepisy, Zdrowie
Nowelizacje polskiego prawa, Traktat o handlu bronią… – przegląd 26 kwiecień 2019

Nowelizacje polskiego prawa, Traktat o handlu bronią… – przegląd 26 kwiecień 2019

Nowelizacja zakłada także, że z chwilą, gdy nowe przepisy wejdą w życie, toczące się przed Najwyższym Sądem Administracyjnym postępowania w sprawach indywidualnych dotyczących powołania do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego Sądu Najwyższego zostaną umorzone.

29.04.2019 News, Polityka, Praca, Prawo
Ile kosztuje pomoc adwokata w sprawie karnej?

Ile kosztuje pomoc adwokata w sprawie karnej?

Opłata czeka nas także w momencie, gdy sprawa zostanie czasowo umorzona – wówczas należy zapłacić od 60 do 100 zł. Oprócz oskarżonego, opłata czeka także oskarżyciela, jeżeli dojdzie do uniewinnienia, wtedy też będzie on musiał zapłacić kwotę od 60 do 240 zł.

04.07.2019 Doradztwo, Finanse, News, Oszczędzanie, Prawo