Czy trzeba płacić na komitet rodzicielski? ..i inne pytania rodziców pierwszoklasistów

Z kolei ci, którzy nie mają takiego ubezpieczenia, dla dobra dziecka, powinni je wykupić. … Najczęściej na początku roku szkolnego konieczne jest zapłacenie za ubezpieczenie dziecka od następstw nieszczęśliwych wypadków, a także wniesienie opłaty na radę rodziców, zwaną też komitetem rodzicielskim  w temacie  , , , , ,

31.07.2018 Domowe finanse, Lifestyle, News, Polityka, Przepisy