Czy trzeba płacić na komitet rodzicielski? ..i inne pytania rodziców pierwszoklasistów

Z kolei ci, którzy nie mają takiego ubezpieczenia, dla dobra dziecka, powinni je wykupić. Według MEN dyrektor szkoły nie może żądać od rodziców jakichkolwiek oświadczeń w sytuacji, gdy rodzic rezygnuje z ubezpieczania dziecka w szkole. Czy trzeba płacić na komitet rodzicielski?…Najczęściej na początku roku szkolnego konieczne jest zapłacenie za ubezpieczenie dziecka od następstw nieszczęśliwych wypadków, a także wniesienie opłaty na radę rodziców, zwaną też komitetem rodzicielskim, często również należy opłacić możliwość korzystania z dziennika elektronicznego pieniądze w , , , , ,

31.07.2018 Domowe finanse, Lifestyle, News, Polityka, Przepisy