niedziela, 24 października 2021
HotMoney

tytuł wykonawczy

Komornik, czy trzeba bać się komorników?

Komornik, czy trzeba bać się komorników?

Warto podkreślić, że jego praca zaczyna się w momencie, kiedy sąd wyda tytuł wykonawczy. Wcześniej jednak obowiązkiem komornika jest ustalenie majątku dłużnika, sporządzenie stanu faktycznego majątku i zabezpieczenie roszczeń. pieniądze w

26.07.2018 Domowe finanse, Finanse, Nieruchomości, Windykacja
Jak odzyskać należności? Windykacja, pomoc adwokata?

Jak odzyskać należności? Windykacja, pomoc adwokata?

Komornicza egzekucja długów Aby doszło do komorniczej egzekucji długów musi być tytuł wykonawczy opatrzony klauzulą wykonalności. Może to być orzeczenie sądowe, ugoda zawarta przed sądem, ale i orzeczenie referendarza sądowego. pieniądze w

29.08.2019 Firma, News, Prawo, Przepisy, Windykacja