Sprzedaż odziedziczonego mieszkania – kiedy nie zapłacisz podatku?

Sprzedaż odziedziczonego mieszkania podlega opodatkowaniu jeśli nastąpi przed upływem 5 lat od jej nabycia na drodze spadkowej…. Czy płaci się podatek od sprzedaży odziedziczonego mieszkania? Sprzedaż odziedziczonych mieszkań jest opodatkowana….w temacie: ,

06.03.2019 News, Podatki, Przepisy