Rynek finansowy. Rynek kapitałowy. Rynek pierwotny.

Rynek kapitałowy to taki segment rynku finansowego, na którym zawiera się transakcje instrumentami o okresie zapadalności dłuższym niż jeden rok.  w temacie  ,

12.02.2019 Banki, Fundusze, Inwestowanie, News