Rynek finansowy. Rynek kapitałowy. Rynek pierwotny.

Rynek finansowy, kapitałowy, pierwotny – co oznaczają te pojęcia? Jakie funkcje pełnią poszczególne segmenty rynku… Co to jest rynek kapitałowy? Rynek kapitałowy to taki segment rynku finansowego, na którym zawiera się transakcje instrumentami o okresie zapadalności dłuższym niż jeden rok….w temacie: ,

12.02.2019 Banki, Fundusze, Inwestowanie, News