Obligacje GetBacku sprawiają problemy?

W końcu rosnąca liczba napływających do Rzecznika finansowego wniosków o wszczęcie interwencyjnego postępowania jest naturalnym następstwem tego, że podmioty pośredniczące w sprzedaży obligacji GetBacku negatywnie rozpatrują zgłaszane reklamacje….W lipcu do Rzecznika Finansowego trafiło od klientów, którzy poczuli się oszukani, 67 wniosków o wszczęcie interwencyjnego postępowania. W następnym miesięcy takich wniosków było już 159. Z tego aż 80% dotyczy Idea Banku, z uwzględnieniem jego oddziału Lion’s Bank. pieniądze w , , , , , ,

07.09.2018 Banki, News, Prawo