Co to jest rentowność?

Odnosząc zysk do majątku obliczamy rentowność ekonomiczną, a do kapitałów – rentowność finansową. Do obliczania zresztą nie zawsze wykorzystywana jest wartość zysku netto. W wyliczeniach rentowności można posiłkować się innymi elementami rachunku….Zysk ze sprzedaży pozwala uwzględnić w wyliczeniu także koszty sprzedaży, natomiast zysk z działalności operacyjnej jest wartością, którą można wykorzystać, aby oszacować rentowność bez uwzględniania przychodów, kosztów finansowych i podatków. Od czego zależy rentowność firmy? pieniądze w , , , , , , , ,

13.02.2019 Finanse, Firma, Konta firmowe, Księgowość, News, Praca