Indeks kapitału ludzkiego. Jak Bank Światowy ocenia Polskę w rankingu?

Jak Polska wypada w rankingu? Pozycja Polski w rankingu Banku Światowego może napawać optymizmem. Na 157 uwzględnionych w zestawieniu krajów zajmujemy 30-te miejsce….Bank Światowy zaktualizował ranking dotyczący indeksu kapitału ludzkiego. Według oceny jego specjalistów, Polska pod względem inwestycji w ludzi dla poprawy gospodarki jak najbardziej ma powody do zadowolenia. Czym jest indeks kapitału ludzkiego? Kto stoi najwyżej w rankingu? pieniądze w ,

11.10.2018 Banki, Gospodarka, Inwestowanie, News, Polityka, Rankingi