Nowelizacje polskiego prawa, Traktat o handlu bronią… – przegląd 26 kwiecień 2019

które ułatwią realizację uprawnień pracowniczych związanych z równym traktowaniem pracowników, ochroną osób korzystających z uprawnień rodzicielskich, wydawaniem świadectw pracy, mobbingiem i terminem przedawnienia  w temacie 

29.04.2019 News, Polityka, Praca, Prawo