Nowelizacje polskiego prawa, Traktat o handlu bronią… – przegląd 26 kwiecień 2019

Nowelizacja wprowadza zmiany, które ułatwią realizację uprawnień pracowniczych związanych z równym traktowaniem pracowników, ochroną osób korzystających z uprawnień rodzicielskich, wydawaniem świadectw pracy, mobbingiem i terminem przedawnienia roszczeń ze stosunku pracy.

29.04.2019 News, Polityka, Praca, Prawo