Rekordowa sprzedaż obligacji skarbowych

Według definicji, obligacje skarbowe to dłużne papiery wartościowe emitowane przez rząd. Są one przedmiotem obrotu na światowych rynkach finansowych. Na jakiej zasadzie działają?…w temacie: ,

24.08.2018 Finanse, Inwestowanie, News, Oszczędzanie, Rachunki inwestycyjne