Odsetki ustawowe za opóźnienie w spłacie pożyczki – ile wynoszą, jak są obliczane?

A zatem, ponieważ wysokość odsetek ustawowych to obecnie 7%, odsetki maksymalne nie mogą być wyższe niż 14%….A ile wynosi wartość maksymalnych odsetek za opóźnienie? Zgodnie z obowiązującymi przepisami, maksymalna wartość odsetek za opóźnienie nie może przekraczać dwukrotnej wysokości odsetek ustawowych w stosunku rocznym. pieniądze w

10.12.2018 Kredyty, News, Pożyczki gotówkowe, Prawo