Ile kosztuje ubezpieczenie OC firmy?

Wyróżnić można trzy rodzaje odpowiedzialności cywilnej. Pierwsza, a więc deliktowa, obejmuje szkody powstałe w związku z posiadaniem i użytkowaniem mienia. Druga – kontraktowa, związana jest z odpowiedzialnością za niewywiązanie się z umowy lub jej niewłaściwą realizacją.

07.05.2019 Firma, News, Ubezpieczenia