Jak rozwiązać umowę z nc+?

Rozwiązanie umowy z nc+ może nastąpić w kilku przypadkach. Pierwszy to po prostu koniec okresu zawartej umowy…. Należy wystosować do nc+ pismo z rezygnacją i dostarczyć ją do właściwego punktu najpóźniej 30 dni przed końcem okresu trwania umowy. Drugi przypadek to brak warunków technicznych….w temacie: ,

20.11.2018 Domowe finanse, Finanse, Lifestyle, Prawo, Przepisy