Od czego zależy, co składa się na oprocentowanie kredytu hipotecznego?

Pierwszy opiera się na podstawie stopy bazowej ustalanej wewnętrznie przez zarząd banku, a drugi na podstawie stóp rynkowych (WIBOR, LIBOR, EURIBOR).  w temacie 

15.01.2019 Kredyty hipoteczne, News