Bilans spółki, co to jest?

Są nimi również należności krótkoterminowe np. z leasingu finansowego. Kryterium podziału na opisane grupy aktywów jest uzależnione od okresu przez jaki spółka zamierza je utrzymywać. Utrzymywane przez okres powyżej 12 miesięcy to aktywa trwałe, do roku – obrotowe. pieniądze w , , ,

14.01.2019 Finanse, Firma, Fundusze, Gospodarka, Księgowość, News, Przepisy