Fundusz inwestycyjny, co to jest?

dłużne), fundusze rynku pieniężnego (kapitał lokuje się w krótkoterminowe papiery wierzycielskie), fundusze papierów dłużnych… fundusze stabilnego wzrostu (obligacje i bony skarbowe), fundusze agresywnego wzrostu (rodzaj funduszy akcyjnych, charakteryzują się dużym wahaniom), fundusze zrównoważone (kapitał lokowany jest w akcje spółek giełdowych i papiery…w temacie: ,

24.01.2019 Finanse, Fundusze