Fundusz inwestycyjny, co to jest?

papiery wierzycielskie), fundusze papierów dłużnych (obligacje i bony skarbowe lokowane na długi horyzont inwestycyjny), fundusze branżowe (inwestycja w branże przemysłowe), fundusze rynków zagranicznych  w temacie 

24.01.2019 Finanse, Fundusze