Wstrząs w kopalni Murcki-Staszic, Szczyt UE… – przegląd 1 lipiec 2019

Chodzi o przepis mówiący, że jeśli strona procesu cywilnego występująca z adwokatem lub radcą popełni błąd w uiszczeniu opłaty przy apelacji lub kasacji, będzie mogła kontynuować sprawę pod warunkiem uiszczenia opłaty w podwyższonej wartości.

02.07.2019 News, Pokazali w TV, Polityka