Jak obliczyć cenę netto, jak obliczyć cenę brutto?

Wzór i przykład obliczania ceny netto Chcąc obliczyć cenę netto należy najpierw policzyć kwotę VAT.  w temacie  ,

31.01.2019 Podatki, Przepisy, Urząd Skarbowy, Wynagrodzenia