Lokalne połączenia autobusowe, Pracownicze plany kapitałowe… – przegląd 7 maj 2019

Przewiduje on, że limit 30-krotności podstawy wpłat w PPK zostanie zniesiony, a oprócz tego po osiągnięciu określonej stopy zwrotu pojawi się możliwość pobierania opłaty za wynik….Aby zwiększyć efektywność dokonywanych inwestycji, wprowadzono dodatkowy warunek pobierania przez zarządzające PPK podmioty wynagrodzeń za osiągnięty wynik, a mianowicie konieczność osiągnięcia stopy zwrotu na poziomie nie niższym niż 75% najwyższych stóp zwrotu w ramach funduszy tej pieniądze w

08.05.2019 News, Pokazali w TV, Polityka, Wynagrodzenia