Co to jest hipoteka przymusowa?

Hipoteka umowna a hipoteka przymusowa Aby ustanowić hipotekę umowną musi dojść do umowy między stronami, a właściciel nieruchomości musi wyrazić zgodę na jej obciążenie. Oznacza to, że hipoteka umowna jest przeciwieństwem hipoteki przymusowej….To w niej znajdują się informacje dotyczące wpisów hipoteki. Najczęściej są to hipoteki umowne, ale zdarzają się również hipoteki przymusowe i to na nich skupimy się w niniejszym artykule. Czym jest hipoteka przymusowa, jak się ją ustanawia i czym może skutkować? pieniądze w , , , ,

05.12.2018 News, Prawo, Przepisy, Windykacja