Papierowe gazety i ich internetowe wydania – różnice, koszty…

Papierowe gazety z roku na rok tracą czytelników i nie dzieje się tak z powodu spadku zainteresowania czytelnictwem, ale przez nowoczesne technologie. Obecnie więcej osób woli korzystać z cyfrowych wydań pieniądze w , , , , , , , , , , , ,

20.11.2018 Lifestyle, Porównania, Prasa