Studia zaoczne ile kosztują, kto może starać się o umorzenie czy obniżenie czesnego?

Warto to jednak dobrze przemyśleć, gdyż studia stacjonarne najczęściej uniemożliwiają podjęcie pełnoetatowej pracy, niejednokrotnie wiążą się również ze zmianą miejsca zamieszkania, a to z kolei generuje bardzo duże koszty…w temacie: ,

15.01.2019 Domowe finanse, Finanse, Lifestyle, News, Przepisy