Co to jest dewaluacja?

Dewaluacja to administracyjne lub ustawowe obniżenie realnej wartości pieniądza (waluty krajowej), w stosunku do walut zagranicznych….w temacie: ,

12.02.2019 Banki, Finanse, Gospodarka, Inwestowanie, Kursy walut, News, Polityka, Waluty