Co to jest dewaluacja?

Dewaluacja a rewaluacja Inne pojęcia związane z dewaluacją Dewaluacja – co to? Dewaluacja to administracyjne lub ustawowe obniżenie realnej wartości pieniądza (waluty krajowej), w stosunku do walut zagranicznych…. Inne pojęcia związane z dewaluacją Omawiając zjawisko dewaluacji, należy także wspomnieć o deprecjacji, która oznacza spadek wartości pieniądza i dobra. Jaka jest zatem różnica między dewaluacją a deprecjacją?…w temacie: ,

12.02.2019 Banki, Finanse, Gospodarka, Inwestowanie, Kursy walut, News, Polityka, Waluty