Spekulacje finansowe, spekulacja giełdowa, co to jest?

Przy czym nie jest tym samym co inwestowanie, oparte na istotnych przesłankach i rozciągnięte na dłuższy czas. Spekulacja wymaga dużej ilości decyzji podejmowanych w krótkim czasie. Jej przedmiotem są najczęściej instrumenty finansowe, dobra materialne i nieruchomości. pieniądze w

13.02.2019 Giełda, Gospodarka, Inwestowanie, News