Rebranding Banku Zachodniego WBK. Ruszyła kampania informacyjna

Bank Zachodni WBK powstał w 2001 roku na skutek połączenia właśnie Banku Zachodniego SA i Wielkopolskiego Banku Kredytowego SA.  w temacie 

11.09.2018 Banki, News, Pokazali w TV