poniedziałek, 25 października 2021
HotMoney

co to orzeczenie

Zasiłki, dotacje, pomoc dla niepełnosprawnych – jak wygląda w Polsce?

Zasiłki, dotacje, pomoc dla niepełnosprawnych – jak wygląda w Polsce?

Orzeczenie o niepełnosprawności – kto może uzyskać? Pomoc dla niepełnosprawnych Zasiłki i dotacje dla osób niepełnosprawnych Orzeczenie o niepełnosprawności – kto może uzyskać?…Zacznijmy od tego, że aby móc starać się o uzyskanie dodatkowej pomocy od państwa, musisz posiadać orzeczenie o niepełnosprawności. Komu ono przysługuje? Wniosek o przyznanie orzeczenia mogą starać się osoby, które ukończyły 16 rok życia i mają naruszoną sprawność organizmu.

28.11.2018 Finanse, News, Przepisy
Jak zostać egzaminatorem WORD?

Jak zostać egzaminatorem WORD?

Kandydaci muszą także potwierdzić swoje predyspozycje psychiczne oraz odpowiedni stan zdrowia orzeczeniem lekarskim….Pozostałe warunki to: orzeczenie o niekaralności wyrokiem sądu lub orzeczeniem kolegium do spraw wykroczeń za przestępstwo lub wykroczenie przeciwko bezpieczeństwu w ruchu drogowym, uczestnictwo w 7 egzaminach państwowych w charakterze obserwatora oraz przeprowadzenie co najmniej 3

03.07.2018 Lifestyle, Motoryzacja, News, Praca, Przepisy
Wyłudzenie dotacji, Wybuch w Rosji… – przegląd 12 sierpień 2019

Wyłudzenie dotacji, Wybuch w Rosji… – przegląd 12 sierpień 2019

Prokuratura zwróciła się do sądu z wnioskiem o orzeczenie dotyczące wymagań wobec kandydatów do objęcia placówek zagranicznych.

13.08.2019 News, Polityka
Rating Polski, Szczepienia na Węgrzech… – przegląd 12 kwiecień

Rating Polski, Szczepienia na Węgrzech… – przegląd 12 kwiecień

Wyrok ten został wydany w związku ze skargą na wcześniejsze orzeczenia sądów, które nakazywały czasowe odebranie dziecka rodzicom sprzeciwiającym się szczepieniu.

15.04.2019 Gospodarka, News, Polityka, Zdrowie
Wzrost świadczeń dla rodzin – kwoty których świadczeń będą wyższe?

Wzrost świadczeń dla rodzin – kwoty których świadczeń będą wyższe?

Zasiłek pielęgnacyjny Zasiłek pielęgnacyjny to świadczenie, które przysługuje osobom wymagającym stałej lub długotrwałej opieki – niepełnosprawnym dzieciom, niepełnosprawnym powyżej 16 roku życia posiadającym orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności oraz osobom, które ukończyły

01.08.2018 News, Polityka, Prawo