Jak prawidłowo wystawić fakturę? Ile czasu na wystawienie faktury?

Trzeba podać jego nazwę, ilość towaru lub zakres usług, cenę netto, kwotę rabatów i łączną wartość netto. Ponadto podaje się stawkę podatku oraz kwotę należności ogółem.  w temacie  , , , , ,

15.01.2019 Firma, News, Urząd Skarbowy