Blokada środków na koncie przez bank, Urząd Skarbowy, ZUS… co robić?

Przepisy prawa nie nakładają na bank obowiązku informowania dłużnika o blokadzie środków na jego koncie. Nie musi więc sam z siebie podejmować żadnych działań, żeby przekazać te informacje.  w temacie  ,

30.07.2019 Banki, Konta osobiste, News, Prawo, Przepisy