Kto jest na polskich banknotach? Dlaczego nie ma kobiet na banknotach PLN?

Na awersie banknotu znajduje się król Władysław II Jagiełło i elementy ornamentyki gotyckiej. W lewym dolnym rogu umieszczony został równoramienny krzyż. Rewers banknotu to Orzeł Biały z nagrobka Władysława II Jagiełły oraz dwa nagie miecze, hełm i płaszcz krzyżacki. pieniądze w , , ,

26.01.2019 Finanse, Gospodarka, Waluty