poniedziałek, 18 października 2021
HotMoney

banki spółdzielcze

Ile kosztuje badanie bilansu przez biegłego rewidenta?

Ile kosztuje badanie bilansu przez biegłego rewidenta?

Sprawozdanie finansowe, zgodnie z Ustawą o rachunkowości, muszą przedstawić m.in. banki, spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe, jednostki działające na podstawie przepisów o obrocie papierami wartościowymi oraz przepisów o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi pieniądze w , ,

07.05.2019 Doradztwo, Finanse, Firma, News
Czym zajmuje się biegły rewident?

Czym zajmuje się biegły rewident?

Podlegają mu min. banki, spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe, jednostki działające na podstawie przepisów o obrocie papierami wartościowymi. Biegły rewident bada czy sprawozdanie zostało sporządzone w sposób przejrzysty, rzetelny, wiarygodny i zgodny z prawem. pieniądze w , ,

14.01.2019 Finanse, Firma, News, Prawo, Przepisy