Aneks do umowy? Na czym polega aneks?

Czasem musimy dostosować treść zapisów umowy do wspólnych potrzeb stron, wtedy należy podpisać aneks do umowy. Czym jest i na czym polega działanie aneksu do umowy? Czy modyfikacja zapisów w umowie jest możliwa? Czym jest aneks do umowy? W jaki sposób poprawnie napisać aneks?…W przypadku umowy notarialnej aneks również musi zostać udokumentowany w tej formie pod rygorem nieważności. Często już sam dokument zawartej umowy określa w jakiej formie będzie można wprowadzać zmiany. pieniądze w , ,

11.01.2019 Finanse, Gospodarka, News, Prawo, Przepisy